Simona Tabasco attends The White Lotus Season 2 Premiere in Los Angeles, Nov 2022

Simona Tabasco attends The White Lotus Season 2 Premiere in Los Angeles, Nov 2022

Simona Tabasco attends The White Lotus Season 2 Premiere in Los Angeles, Nov 2022