Emily Ratajkowski Photoshoot for Superga Footwear Collection, April 2022

Emily Ratajkowski Photoshoot for Superga Footwear Collection, April 2022

Emily Ratajkowski Photoshoot for Superga Footwear Collection, April 2022

Photo: instagram/emrata