Dhadak (2018) Movie Official Trailer | Janhvi Kapoor & Ishaan Khattar – June 10, 2018

Dhadak (2018) Movie Official Trailer | Janhvi Kapoor & Ishaan Khattar - June 10, 2018 1

Dhadak (2018) Movie Official Trailer | Janhvi Kapoor & Ishaan Khattar – June 10, 2018

Starring: Janhvi Kapoor, Ishaan Khattar, Aditya Kumar, Aishwarya Narkar,  Kharaj Mukherjee, Ashutosh Rana
Release Date: 20th July 2018