Dhadak (2018) Movie Official Trailer | Janhvi Kapoor & Ishaan Khattar - June 10, 2018

Dhadak (2018) Movie Official Trailer | Janhvi Kapoor & Ishaan Khattar - June 10, 2018
Dhadak (2018) Movie Official Trailer | Janhvi Kapoor & Ishaan Khattar - June 10, 2018 Starring:??Janhvi Kapoor, Ishaan Khattar, Aditya Kumar, Aishwarya Narkar,?? Kharaj Mukherjee, Ashutosh Rana Release Date:??20th July 2018