Caroline Daur at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 2018/07/05

Caroline Daur at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 2018/07/05 [gallery ids="327568,327569,327570" link="file"]
Support the Celebskart minimum $1.