Barbora Kodetova arrives 80th Birthday Party of singer Karel Gott 2019/06/21

Barbora Kodetova arrives 80th Birthday Party of singer Karel Gott 2019/06/21 1

Barbora Kodetova arrives 80th Birthday Party of singer Karel Gott 2019/06/21